Gespecialiseerd in nieuwbouw en verbouw van tankstations

Het tankstation van vandaag is een wereld van morgen. Een wereld waarin een nieuwe generatie automobilisten zich thuis moet voelen. Een wereld die moet voldoen aan strenge wet- en regelgeving. En niet te vergeten: een wereld die moet aansluiten bij de milieuvraagstukken van nu en later. Zo’n wereld vraagt om professionele kennis en expertise van specialisten. Die specialisten zijn wij:
Ballast Nedam International Product Management.