Verbouw tankstations

Wilt u een bestaand tankstation verbouwen, uitbreiden, restylen of renoveren, dan kan Ballast Nedam IPM u daarbij adviseren en de werkzaamheden uitvoeren. Dat doen we zonder dat uw bedrijfsvoering in gevaar komt. De verbouwing en renovatie van tankstations vergt specialistische kennis van diverse vakdisciplines. Het gaat vaak om deelprojecten die een heel eigen aanpak vragen. Ook voor zulke deelprojecten is Ballast Nedam IPM uitgerust.

Onze expertise strekt zich uit over alle aspecten die bij de verbouw en renovatie van een tankstation aan de orde komen:

 • Tank- en leidinginstallaties
 • Milieutechnische aspecten
 • Infrastructuur
 • Vloeistofdichte voorzieningen
 • Vergunningen
 • Shopbouw
 • Shopinrichting
 • Carwash
 • Luifelbouw
 • Elektrotechniek
 • HVAC

Of u nu de shop wilt verbouwen, een carwash-gebouw wilt realiseren, de luifel wilt aanpassen of de vloeistofdichte verhardingen wilt laten onderhouden of repareren, wij zorgen ervoor. Ook tankkeuringen en tankinstallatiewerken voeren wij voor u uit.

Keuring en herstel van tankstations

Voor periodieke keuringen en schadeherstel bieden wij speciale diensten aan. We hebben een helpdesk waar u telefonisch informatie kunt vragen. Wij verzorgen voor u tankkeuringen en keuring van vloeistofdichte vloeren

Tankkeuringen

Naast de aanleg van nieuwe tankinstallaties regelen wij keuringen en inspecties van tankinstallaties en andere installaties voor de opslag van vloeibare stoffen zoals aardolieproducten en chemicaliën. Dat kunnen zowel ondergrondse als bovengrondse installaties zijn. Voor deze keuringen treden wij op als projectmanager. U als klant heeft slechts één aanspreekpunt. De keuringen zelf worden gedaan door onafhankelijke gespecialiseerde instanties. Als er sprake is van afkeuring, verzorgen wij zelf de herstelwerkzaamheden. Ballast Nedam IPM is gecertificeerd voor tankinstallatiewerkzaamheden (BRL K903/08).

Vloeistofdichte vloeren

Aan de vloeren van tankstations stelt de overheid zeer specifieke eisen. Logisch, want een vloeistofdichte voorziening is het verschil tussen bodemverontreiniging en bodembescherming. De milieueisen en de regelgeving die daaruit voortvloeit, worden dan ook steeds strenger en uitgebreider. Ballast Nedam IPM volgt deze ontwikkelingen op de voet. Wij hebben ons gespecialiseerd in het aanbrengen van vloeistofdichte beton-, en elementvloeren conform SIKB 7702. Dit doen wij voor onder meer tankstations, carwashbedrijven, garagebedrijven, de (petrochemische) industrie en fabrieken. Legt u het onderhoud hiervan bij ons neer dan heeft u er ook echt geen omkijken meer naar: Ballast Nedam IPM verzorgt alle wettelijke periodieke controles en inspecties. De inspecties zelf worden gedaan door onafhankelijke gespecialiseerde instanties. Als er sprake is van afkeuring, verzorgen wij zelf de herstelwerkzaamheden en certificering.